Døgnafdelinger

Der er 3 døgnafdelinger på Tippen, Mælkevejen, Bulderby og Knasten.

På Tippen oplever du et så autentisk "hjemmemiljø" som muligt med en tæt tilknytning mellem børn og voksne. Nærheden viser sig ved, at børn bliver inddraget i mange beslutninger og børnene møder de voksne på Tippen som empatiske, omsorgsfulde og tillidsvækkende. Samtidig er der et tæt samarbejde mellem forældre, børnehaver, skoler og fritidsaktiviteter.

Vi arbejder med børnenes forhold til hinanden, så de også lærer at fungere som en gruppe. Vi har gode erfaringer med søskendeanbringelser, som kan bo tæt på hinanden og alligevel adskilt på hver deres døgnafdeling, hvis det er optimalt.

Vi arbejder med rutiner, dagsrytmer og traditioner som er med til at give en genkendelig hverdag. Du vil opleve at vi har faste rammer med planlagt indhold som skolegang, fritidsaktiviteter, pligter og fritidsarbejde.

På Tippen har vi mange planlagte aktiviteter i løbet af ugen – som fx svømning, madlavningsdag og rengøringsdag og fritidsaktiviteter i lokalområdet. De individuelle aktiviteter planlægges så alle tilgodeses. Endvidere har vi tradition for aktiviteter som fx ferieture, skiture og udflugter.

På Tippen tager vi altid afsæt i barnets perspektiv og skaber plads til forskelligheder. Vi har fælles leveregler og fokus på at alle handlinger har en betydning. Samtidig udvikles bevidstheden om, at nære kontakter og socialt samvær udvikler den enkelte og skaber selvreflektion, selvindsigt og selverkendelse.

KONSTITUERET AFDELINGSLEDER

Peter Josephsen

tlf. 7698 6024 - 2459 8276