•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aflastning

På Tippen har vi siden den 1. august 2016 tilbudt weekendaflastning. Aflastningstilbuddet er til hjemmeboende børn og unge samt børn og unge i plejefamilier.

Målgruppen for børn og unge i vores aflastningsenhed er i aldersgruppen fra 8 – 18 år.
Aflastningspladserne kan benyttes i weekenden. Vi kan tilbyde 4 pladser pr. weekend.

Vi gør meget ud af, at vores lokaler fremstår så hjemlige som muligt. Barnet/den unge får sit eget værelse, badeværelset deles dog med et andet barn. Aflastningen er som udgangspunkt i tidsrummet fra fredag eftermiddag kl. 15.00 til søndag eftermiddag kl. 17.00.

Vores aflastningsenhed er under udvikling, og vi vil på sigt arbejde med aflastningstilbud i hverdagen, helligdage og skoleferierne, hvis det efterspørges.

Tippen ligger i naturskønne omgivelser og i et område som giver rig mulighed for at tilbyde aktiviteter i naturen. De fysiske rammer er lyse og venlige, og der er mulighed for at bruge alle Tippens faciliteter som omfatter; multibane, gymnastiksal, mountainbikes, billedkunstlokale, bålhus og en stor legeplads med mange aktiviteter som er under opføring.

Rammerne

Det er vigtigt for os, at der er tryghed og forudsigelighed forbundet med det at modtage et aflastningstilbud hos os. Det betyder, at der er ansat et team af medarbejdere, som er gennemgående for barnet/den unge, når de er på aflastningsweekend. Derudover vil der være en tydelig ramme i forhold til døgnrytme og aktiviteter.

Samvær, omsorg, nærvær, tryghed og oplevelser er omdrejningspunktet i weekendens aktiviteter, som planlægges i fællesskab.

Aflastningstilbuddet kan betragtes som et alternativ til hjemmet. En tryg base hvor der kan være tid til hygge og afslapning samt aktiviteter afpasset den enkeltes interesser og behov.

Takst i 2017 pr. dag 1.927,00 kr.

Yderligere oplysninger

Har du brug for yderligere oplysninger om aflastning kan Tippens
socialrådgiver Helene H. Kragh kontaktes på 7698 6024 eller
afdelingsleder Sanne Hansen 2339 3619.