Forældresamarbejde på Tippen

  •  

FORÆLDRESAMARBEJDE ER ALFA OG OMEGA

På Tippen anser vi kontakten til børnenes foræl­dre, familie og øvrige netværk for at være meget vigtig.

Vi opretholder et tæt samarbejde med forældrene og inddrager dem, så meget som det er muligt og hensigtsmæssigt.

Det strukturerede samarbejde består af foræl­dresamtaler, forældredeltagelse i opfølgnings­møder og hjemmebesøg. På denne vis sørger vi for at skabe en række værdifulde kontaktpunkter og en kontinuitet til forældrene, hvor vi kan kommunikere om barnets situation og udvikling.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne på besøg efter aftale.

Tippen afholder flere faste arrangementer i løbet af året. Her inviteres foræl­dre til at deltage i fx vores sommerfest, julefest og fødselsdagsfest for egne børn.

Vi tilbyder børn og deres forældre at holde juleaften og konfirmation på Tippen, hvis børnene ikke har mulighed for at komme hjem.

På Tippen ønsker vi at organisere forældresam­arbejdet, så forældre og børn i vid udstrækning kan tage del i hinandens liv. Forældre kan tage del i omsorgen for deres børn og på denne vis være forældre i den udstrækning, det er muligt. Det kan være i forbindelse med weekendbesøg i hjemmet eller ved arrangementer på Tippen, eller eksempelvis ved deltagelse i læge/-tandlæ­gebesøg og tøjindkøb.

Sidste nyt på Tippen er, at forældre kan overnat­te her sammen med deres barn.