•  

Når den unge efter endt forløb er flyttet i eget værelse eller lignende, vil det være muligt at etablere kontaktpersonsordning via Tippen.

Den unges kontaktperson fra Knasten vil være den samme der følger den unge videre. Den unge kan på alle tidspunkter komme i kontakt med kontaktpersonen via telefon.

Et udslusnings eksempel på 9-12 timer per uge er:
Den primære kontaktperson fra Knasten besøger den unge en gang i ugen. Han/hun deltager i diverse møder, der vedrører den unge samt følger op på skole, job og fritidssituationen.

Ydermere kommer en af de 5 ansatte på Knasten på skift på besøg en hverdag i ugen. Her laver vi aftensmad, gør rent, rydder op mm. i samarbejde med den unge.

Grunden til at de ansatte kommer på skift, er for at sikre og bevare den brede sociale kontakt til de mennesker, der har været en del af den unges hverdag.

Den unge bliver indimellem inviteret til aftensmad på Knasten, dette for at bibeholde de gode relationer til de andre unge på Knasten.

Hver morgen ringer døgnvagten fra Knasten til den unge. Dels for at høre om han/hun er kommet op samt for at høre, hvordan den unge har det.