Hvem er Tippen?

Tippen er en helhedsorienteret flerfaglig organisation bestående af følgende afdelinger

Døgnafdelinger
Aflastning
Efterværn
Samvær
Familiehusene
Psykologiske undersøgelser og behandlinger
Skolen ved Tippen
Varde STU-Center

Tippen kan levere

I samarbejde med den kommunale socialrådgiver leverer Tippen individuelle indsatser afpasset det enkelte barn/families behov.

Vi har mulighed for at kombinere og sammensætte indsatserne på tværs af vores afdelinger.

Vi giver gerne faglig sparring og forslag til opgaveløsning.

Tippens mission

Hjælpe udsatte børn, unge og familier, der har sociale, emotionelle og psykiske problemer til at mestre eget liv og derved opnå den højeste grad af livsduelighed/chancelighed. 

Tippens fælles udgangspunkt

Tippens indsatser tager sit afsæt i det systemiske neuroaffektive og relationelle.
Vi arbejder systematisk og evidensbaseret med effektdokumentation med udgangspunkt i barnet/familiens handleplan.