Tippen varetager samværsopgaver for hele Varde Kommune, både for børn anbragt på Tippen og børn anbragt andre steder fx i plejefamilier eller hvor barnet bor hos den ene forældre og skal have overvåget eller støttet samvær med den anden forælder.

Samværskonsulenterne yder overvåget og støttet samvær til børn og unge efter Serviceloven. Samværene kan også tilbydes ved samvær mellem søskende, bedsteforældre eller andre parter.

Samværsopgaverne varetages af kompetente og erfarne konsulenter med mange års erfaring i kontakt og kommunikation med anbragte børn og unge.

Samværene kan varetages i forældres hjem, i lejede lokaler, enten her på Tippen eller på Egernvej i Varde, i barnets plejefamilie, på barnets/ den unges opholdssted eller ved planlagte ture.

Ved opstarten udarbejdes en skriftlig aftale vedr. formål, indhold og rapportering.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Helene Haargaard Kragh på tlf. 7698 6020 eller hekr@varde.dk

 

SOCIALRÅDGIVER

Helene Haargaard Kragh
Helene er Tippens socialrådgiver. Helene er bindeled mellem kommunens socialrådgiver, forældrene og Tippen. Derudover varetager hun bla. de administrative opgaver der er i forbindelse med ind- og udskrivninger og løser samværsopgaver for Varde Kommune.

tlf. 7698 6024