I administrationen, der har til huse i en bygning for sig, sidder forstander, socialrådgiver samt 2 medarbejdere fra Fælles administration, Børn og Familie, der klarer alle de administrative opgaver, der er i forbindelse med driften af Tippen.

Derudover har vi ansat pedel, køkkenleder og rengøringsassistenter til at forestå den daglige drift af Tippen.

 

FORSTANDER

Henrik Gregersen

tlf. 76986022 / 20127158

SOCIALRÅDGIVER

Helene Haargaard Kragh
Helene er Tippens socialrådgiver. Helene er bindeled mellem kommunens socialrådgiver, forældrene og Tippen. Derudover varetager hun bla. de administrative opgaver der er i forbindelse med ind- og udskrivninger og løser samværsopgaver for Varde Kommune.

tlf. 7698 6024