•  

Tippens pedel, Carsten har sit værksted i huset og er hele tiden i gang med vedligeholdelse rundt omkring på afdelingerne.

Pedellen tager sig af vedligeholdelse både ude og inde på Tippen. 

Pedellen hjælper til, når værelserne gøres klar til nyindretning, hver gang der kommer et nyt barn på Tippen.

Indretning af Tippen

Der bliver tænkt over måden, Tippen bliver indrettet og drevet på. Vi sørger for, at der bliver lavet fleksible og rationelle løsninger i det fysiske miljø. F.eks. bliver nyistandsættelser udført, så rummene nemt kan ændres til forskelligt brug alt efter hvad der måtte blive behov for i fremtiden.

Solceller

Tippen har opsat solceller på maskinhuset, så vi på den måde sparer på el-regningen.

Rengøring

Helle og Vani står for den daglige rengøring på Tippen. Børnene skal naturligvis selv gøre værelserne rene, men toiletter og fællesarealer tager Helle og Vani sig af.

SERVICELEDER

Carsten Damgaard Nielsen

tlf. 21652704