Skolen ved Tippen

  •  

Skolen ved Tippen er skabt til hver enkelt elev 

Alle elever har deres egen skole, deres eget skema og deres egen arbejdsstation – og deres individuelle læringsstil.
Samtidig kan eleverne trække på special­uddannede lærere, der tilpasser undervisningen til den enkelte elev og gør en forskel med en anerkendende tilgang.

Skolen tilbyder undervisning fra 0. til 10. klasse og henvender sig først og fremmest til børnene på Tippen. Skolen modtager dog også eks­terne elever fra forskellige kommuner. Det tilstræbes at eleverne når samme grad af faglighed og gives de samme uddannelsesmuligheder som alle andre børn i den danske folkeskole – inklusive muligheden for at gå til afgangseksamen.

Lærerne på skolen opfatter eleverne som nysgerrige, videbegærlige og interesserede, selv om de fleste er udfordret af koncentrationsbe­svær, personlige problemer og manglende selvtillid. Det stiller krav til en individuel tilgang til læringen af lærerne, som har et stort kendskab til den enkelte og gør et helhjertet forsøg på at udvikle eleven i den rigtige retning.

Skolen ved Tippen ønsker at præge eleverne med både uddannelse og dannelse. Eleverne lærer at møde til tiden, være forberedte, læse lektier og deltage engageret i læringen og i det hele taget at få opbygget en positiv holdning til det at gå i skole. På denne måde gør skolen en stor forskel hos den enkelte og tilskynder til et mere sikkert uddannelses- og erhvervsvalg senere i livet.