Varde Kommune har i efteråret 2014 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet på baggrund af KLs spørgeskemaramme herfor. Enkelte lokalt udarbejdede spørgsmål er dog tilføjet i forbindelse med evaluering af skolernes aftale for 2014 (dialogbaseret aftalestyring).

Som udgangspunkt er der blevet udsendt ét spørgeskema pr. folkeskoleelev, som forældrene er blevet opfordret til at besvare sammen. I enkelte tilfælde, typisk ved henvendelser fra forældre som er skilt, har forældrene fået mulighed for at udfylde spørgeskemaet adskilt.
I spørgeskemaet har forældrene haft mulighed for at angive, at de var ”meget tilfreds”, ”tilfreds”, ”hverken tilfreds/utilfreds”, ”utilfreds”, ”meget utilfreds” og ”ved ikke/ikke relevant”. Hver af disse svarmuligheder har fået en svarværdi fra 1-5, hvor 5 er det højeste, således at tilfredshedsgennemsnittet kan udregnes.
I udregningen af tilfredshedsgennemsnittet og i graferne udgår kategorien ”ved ikke/ikke relevant”.

Enkelte lokalt udarbejdede spørgsmål har haft andre svarmuligheder, ligesom forældrene afslutningsvist har haft mulighed for at udfylde et kommentarfelt med øvrige bemærkninger.