•  
  •  
  •  

Entréen

 – SÆRLIGT SKOLETILBUD FOR UNGE I VARDE KOMMUNE

Entréen ligger Svanehøjvej 27 i Gårde, ca. 18. km. Nordvest for Varde. Entreén er et specialtilbud, der primært er rettet mod undervisningspligtige elever på 7. - 10. klassetrin i Varde Kommune, som bl.a. har svært ved fremmøde i skolen. 

Entréen er et dagtilbud med løbende elevindtag for op til ti elever i klassetrinnet 7. – 10.

Eleverne kan trække på tilbuddene i en afgrænset periode fra tre måneder til et år. Der praktiseres hjemmeundervisning og forlagt undervisning i det omfang, som tjener elevens bedste.

Entréen kan give den unge nogle grundlæggende kompetencer, som den unge kan tage med sig videre i den almindelige folkeskole, i ungdomsuddannelse og i det almene fællesskab i samfundet.

Entréen er en del af det samlede specialundervisningstilbud i Varde Kommune. Entréen henvender sig til elever i folkeskolen, som udviser vanskeligheder i forhold til skolegang i den almindelige klasse og hvor visitation til andet specialklassetilbud ikke i tilstrækkelig grad omfatter elevens samlede problematik.
Eleverne udviser forskellige vanskeligheder i forhold til skolemæssige præstationer, fremmøde, socialisering og livsproblematikker.

Et forløb på Entréen er i en afgrænset periode fra tre måneder til et år, og det er bygget op omkring forskellige områder:

Prøveperiode, skoleperioder, brobygningsforløb, praktikperioder og udslusningsperiode.

Det er en del af konceptet, at der pågår et meget tæt samarbejde mellem skoleafdelingen, Børn, Unge og Familie, UU Varde, PPR Varde og den pågældende distriktsskole.

Alle elever tilgår skolen efter visitation iht. folkeskolelovens § 20 stk. 5, hvor eleverne betragtes som elever i dagtilbud, som leveres af forskellige samarbejdende partnere.