At skabe et skoletilbud der med en særlig tilrettelagt undervisning styrker, motiverer og inspirerer eleven til at udvikle sine skolefaglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi tænker læring ind i alle dagens situationer. Vi har en boglig, praktisk og digital tilgang til undervisning.

Der undervises som udgangspunkt efter at eleverne når samme grad af faglighed og uddannelsesmuligheder som andre elever i den danske folkeskole.

Der vil også være mulighed for at tage afgangseksamen i 9. eller 10. klasse.