Børn og unge fra 0. - 10. kl. med et behandlingsbehov som kan være:
- Sociale – og emotionelle vanskeligheder
- Autismespektrumsforstyrrelser
- Adfærdsmæssige vanskeligheder
- Omsorgssvigt
- Generelle indlæringsvanskeligheder
- ADHD
- Ikke kan rummes i alm. folkeskole