Skolen benytter specialuddannede lærere, faglærere og pædagoger.

Der er tilknyttet 3 lærere i hvert skolehus, og derudover indgår pædagoger og faglærer i den daglige undervisning og i skoledagen som helhed.

Skolens personalegruppe består af:

Konstitueret afdelingsleder Tina Damsgaard Stald

Dorte Mathiasen, lærer
Maiken Dahl Pedersen, lærer
Anne Louise Klindt Andreasen, lærer (barselsorlov)
Kenneth Toftegaard Jensen, lærer
Hanna Wang Madsen, lærer
Christoffer Schow, lærer
Jesper Lindberg, faglærer
Birgit Hedeager Hermansen, socialpædagog
Tina Skak Kristensen, socialpædagog 
Charlotte S. Nielsen, socialpædagog
Heidi Rask Vinter Nielsen, socialpædagog (barselsorlov)
Marianne Kruse Hansen, socialpædagog
Ingo Emborg, omsorgsmedhjælper
Mikkel Svendsen, omsorgsmedhjælper
Jens Christian Schultz, omsorgsmedhjælper
Christian Holdt, pædagogisk assistent


 

KONSTITUERET AFDELINGSLEDER

Tina Damsgaard Stald

tlf. 7994 8420