Skolens dagligdag

Eleverne møder i skolen kl. 8.20. De interne elever ledsages af pædagoger fra Bo-afdelingen og de eksterne elever kommer med taxi.

Her mødes eleverne af skolens personale (lærere og pædagoger), og der er tid til en hyggesnak inden skolestart.

Skema

Alle dage starter med et morgenmøde, hvor alle eleverne og personale mødes i husenes fællesrum.

Dagens overordnede skema gennemgås kort og evt. spørgsmål fra elever eller personale vendes.

Alle elever har deres individuelle skema. Dog er der gennemgående hovedtræk for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Eleverne har hver deres individuelle arbejdsstation med computer.

Dagen er delt op i moduler, som kan indeholde op til 3 forskellige fag som fx dansk, engelsk og matematik.

Andre moduler indeholder fx naturfag, madlavning, sløjd, billedkunst, valgfag osv. alt efter klassetrin.

Vi følger Folkeskolens fag og timetal. Det faglige indhold i skoledagen er tilrettelagt og tilpasset individuelt til den enkelte elev. Der tages også hensyn til og udgangspunkt i elevens måde at indlære på.

Der udarbejdes individuelle elevplaner og statusrapporter 2 gange om året.

Ligeledes vil der være mulighed for at teste eleverne regelmæssigt i dansk og matematik for at målrette det individuelle undervisning forløb.

Som udgangspunkt deltager alle elever i nationale test. Der er et tæt samarbejde med Varde Kommunes PPR.

Motion/idræt

Skolen tilbyder svømning for alle årgange. Svømmeundervisningen foregår i Ølgod Hallen og er en blanding af svømmeundervisning og leg.

Den ugentlige idrætsundervisning foregår i Ansager Hallen i efterår/vintermånederne og i sommermånederne bruger vi multibanen og området omkring skolen.

Skolen har også en gymnastiksal, som kan bruges til badminton og leg.

Pauser

Mellem modulerne er der pauser af forskellig varighed. I formiddags- og eftermiddagspausen vil eleverne blive tilbudt forskellig frugt og ristet brød.

I pauserne er der tid til hyggesnak på tværs af årgange, og der er mulighed for at gå på hoppepude, multibanen eller lege udenfor.
Til frokost henter vi mad i køkkenet og spiser sammen i mindre grupper.

Aktiviteter/Årets gang

Skoledagen varieres også med “ud af huset” aktiviteter.

I løbet af skoleåret vil der være udflugter, temauger og virksomhedsbesøg.

I skolen holder vi også sommerfest for hele familien, juletræsfest, fastelavn, motionsdag og hvad der ellers er aktuelt i løbet af året.

Det har stor betydning for vores elever, at skoledagen er præget af de aktiviteter, de kender fra almen skolen.