•  

ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV

På Tippen tager vi os af børn og unge hvis opvækstbetingelser har gjort det vanskeligt, at finde sig til rette i familien, i skolen, i sportsklub­ben og blandt vennerne. På denne vis har de oplevet nederlag i en række sociale og faglige sammenhænge.

På Tippen begynder en proces med at hele bar­net. Barnet skal lære at mestre livet, og at kunne opbygge tillidsvækkende autentiske relationer til andre mennesker.

Tippen skaber rum for at være anderledes. Vi opbygger små sikre sejre. Vi indtænker barnets perspektiv. Vi anlægger et positivt livssyn, som smitter af på vores omgivelser og hvert enkelt barn. Vi er bevidst rummelige, tolerante og aner­kendende og har naturligvis et pædagogisk sigte med denne tilgang - nemlig at skabe en udvikling i respektfuldt samarbejde med barnet eller den unge og dennes familie.

DET HANDLER OM AT FØLE SIG HJEMME 

På Tippen gør vi alt menneskeligt muligt for, at alle børn og unge føler sig hjemme – uanset hvor lang tid, de opholder sig her hos os. Som udgangspunkt får børnene deres eget værelse, som de indretter og udsmykker sammen med de voksne.

Vi er delt op i mindre afdelinger, der hver især fungerer selvstændigt. Hver afdeling har sit eget hus med køkken, spisestue, opholds­rum og værelser. Efter aftale kan man besøge de andre – og ligeledes kan venner udefra komme på besøg. 

På Tippen lægger vi meget stor vægt på at skabe trygge, tillidsvækkende og omsorgsfulde rammer for den enkelte. Vi skaber struktur, faste rammer og en velordnet hverdag og lærer børnene at indgår i fælles regler og rutiner, der findes på den enkelte afdeling.