Kerneopgaver

Tippens kerneopgaver

Tippen modtager børn og unge, der har brug for et behandlingsophold, hvor kommunen har besluttet en anbringelse uden for hjemmet. Tippen modtager også børn i korttidsanbringelse af 4 til 6 måneders varighed, hvor sigtet mere er udredning og kortlægning af de forskellige problematikker i og omkring barnet.

Tippen skal hjælpe børn og unge med adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder ved at tilbyde støtte, vejledning og omsorg i trygge og overskuelige rammer.

På Tippen arbejdes der ud fra det enkelte barns behov. Dagligdagen tilrettelægges, så der tages hensyn til børnenes forskelligheder – og der lægges vægt på et trygt, stabilt og omsorgsfuldt miljø både for den enkelte og hele børne- og ungegruppen.

Tippen er velorganiseret med fælles forstander, socialrådgiver og psykolog og kontorpersonale og hver enkelt afdeling har egen afdelingsleder, pædagoger og rengøringspersonale tilknyttet. På Tippen står et samlet team klar til at løse alle dagligdagens opgaver.