Pædagogiske principper

Pædagogiske principper på Tippen

Tippens behandlingsarbejde er baseret på forskellige evidensbaserede metoder, desuden har vi en anerkendende og støttende tilgang til barnet.

Det teoretiske fundament i Tippens pædagogiske indsats tager afsæt i den amerikanske psykolog Daniel Sterns teori om, barnets udvikling.

Hos Daniel Stern udvikler barnet sig i fem domæ- ner. Barnet indleder sin udvikling inden for de respektive domæner på forskellige tidspunkter i den tidlige barndom, men udviklingen af det enkelte domæne er en livslang proces. Derfor er det en meget funktionel teori at bruge i behandlingsarbejdet på Tippen.

I forhold til hvornår domænerne grundlægges er disse følgende:

• det gryende selv (0-2 mdr.)

• kerneselvet (2-7 mdr.)

• det subjektive selv (7-15/18 mdr.)

• det verbale selv (15/18-36 mdr.)

• det narrative selv (36 mdr. ->)

Forudsætningen for en sund udvikling er en intensiv kontakt og udveksling mellem barn og voksen, både når barnet indtager det og vide¬reudvikler sig inden for domænet. Når barnet har været udsat for omsorgssvigt, opstår der på denne vis skader på barnets naturlige udvikling.

På Tippen består den pædagogiske praksis i at kortlægge personligheds¬skader i forhold til det relevante domæne og dels at genoprette og udvikle barnets kompetencer inden for domænet.

Medarbejderne på Tippen gennemførte i 2009 et undervisningsforløb i Daniel Sterns udviklingspsykologi. Det gav ideen til at skrive en bog om Tippens pædagogiske praksis ud fra Sterns principper – set gennem 27 fortællinger fra døgninstitutionen af de pædagogiske medarbejdere. Bogen præsenterer Tippen, gennemgår udviklingsteorien og viser, hvordan man i praksis skaber forsinket udvikling i respektfuldt samarbejde med børn og unge. Desuden var sigtet at nedbryde fordomme omkring døgninstitutioner. Bogen udkom på Akademisk Forlag i 2011 og kan købes på forlagets website eller gennem boghandlen.