Formålet med socialtilsynet er, at "bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Socialtilsynet får med lov om socialtilsyn kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med disse. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

 

Tippens tilsynsrapport september 2017

Tippens tilsynsrapport juni 2017

Tippens tilsynsrapport 2016

Tippens tilsynsrapport 2015

Godkendelse fra Socialtilsyn Syd

 

Socialtilsyn Syd
socialtilsynsyd@fmk.dk

tlf. 72531900
Socialtilsyn Syds hjemmeside