Trygge rammer

Trygge rammer på Tippen

  •  

Tippen består af 3 døgnafdelinger med børn og unge, primært i alderen 4-18 år. Vi har også mulighed for at byde yngre børn velkommen, ligesom vi også har tilbud for unge op til 23 år. Døgnafdelingerne Bulderby, Mælkevejen og Knasten har åbent 365 dage om året.

Døgnafdelingerne supplerer hinanden godt og vi udnytter fordelene af at være opdelt i mindre enheder samtidig med at børnene kan være en del af en større sammenhæng, med andre børn/unge, der har lignende forudsætninger og vanskeligheder. Vi er på Tippen gode til at tage os af søskende, som kan bo i samme eller hver deres hus, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt.

Tippen har et skoletilbud for elever fra 0. til 10. klasse og henvender sig til de elever der har brug for et sammenhængende helhedstilbud. Skolen ved Tippen modtager også eksterne elever fra forskellige kommuner.

Den lokale folkeskole benyttes af de elever som profiterer af dette.

Tippen varetager desuden støtte til forældre og børn i forbindelse med samvær/besøg.